Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alıyor
125 okunma

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alıyor

ABONE OL
Ekim 15, 2021 07:18
Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Adalet Bakanlığı, 2021 yarıyılı için tespit edilen ihtiyaç gidişatına göre yazılı imtihan ve müzakere ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı egemen ve savcı adayı, 100 avukatlık işinden adli yargı egemen ve savcı adayı, 100 yönetimsel yargı egemen adayı alacak. İmtihanlar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, imtihan merkezlerinde dört seansta yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI EGEMEN VE SAVCI İMTİHANI NE ZAMAN?

Yazılı imtihan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, belirtilen imtihan merkezlerinde 4 seansta yapılacak.

İMTİHAN MERKEZLERİ

062 ANKARA/ÇANKAYA

341 İSTANBUL-1 KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR

343 İSTANBUL-3 BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER

352 İZMİR KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ

a İmtihanın Genel Beceri ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Seansı, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, imtihanın Genel Beceri ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Seansı için imtihan binalarına alınma operasyonları saat 10.00’da bitirilecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

b Adli Yargı İmtihanına başvuru yapan adaylar için imtihanın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Seansı, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, imtihanın bu seansı için imtihan binalarına alınma operasyonları saat 14.30’da bitirilecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

ç Yönetimsel Yargı İmtihanına başvuru yapan adaylar için imtihanın Yönetimsel Yargı Testinin uygulanacağı 3. Seansı, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, imtihanın bu seansı için imtihan binalarına alınma operasyonları saat 10.00’da bitirilecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

c Adli Yargı-Avukat İmtihanına başvuru yapan adaylar için imtihanın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Seansı, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, imtihanın bu seansı için imtihan binalarına alınma operasyonları saat 14.30’da bitirilecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

ADALET BAKANLIĞI EGEMEN VE SAVCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday parolalarıyla veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve imtihan fiyatını yatırarak başvurularını bitirecekler.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

2802 rakamlı Hâkimler ve Savcılar Yasasına göre adaylığa ceddileceklerin alttaki koşulları taşımaları gerekmektedir:

a Türk yurttaşı olmak,

b Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile yönetimsel yargı hâkim adaylığı için giriş imtihanının yapıldığı senenin Ocak ayının bcerahatçi gnamı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar imtihanlara başvuru yapabileceklerdir Avukatlık işinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı müsabaka imtihan tarihi itibariyle avukatlık işinde fiilen en az üç sene çalışmış olmak, yazılı giriş imtihanının yapıldığı senenin Ocak ayının bcerahatçi gnamı itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar imtihana başvuru yapabileceklerdir

c Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre beceriksiz kalan derslerden imtihana girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre beceriksiz kalan derslerden imtihana girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her yarıyılda alınacak aday rakamının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, yönetimsel bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört senelik yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim müesseselerinden mezun olmak,

ç Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d Askerlik gidişatı itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e Hâkimlik ve savcılık görevlerini aralıksız olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek beden ve us hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çsafhanın yadırgayacağı biçimde konuşma ve organlarının hareketini hakimiyet güçlüğü çekmek gibi engeli bulunmamak,

f Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla mapus veya bağışlamaya uğramış olsa bile Devletin karakterine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı makûsa kullanma, dolanlı iflâs gibi surat kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemlerini açığa vurma suçlarından dolayı kararlı bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g Hâkimlik ve savcılık işine yakışmayacak davranış ve tavırlarda bulunmamış olmak.

Ç- Başvuru harekâtını yapmayan, başvuru şartlarını taşımayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde imtihan fiyatını yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla imtihan fiyatı yatıran, imtihana girmeyen veya giremeyen, imtihana alınmayan veya imtihandan çıkarılan, imtihanda başarı sağlayamayan veya imtihanı geçersiz sayılan, fiyat gerektirmeyen bir harekât için fiyat yatıran, aynı harekât için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmez/devredilmez.

D- Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından katılacağı seanslara göre İmtihana Giriş Belgesi tertip edilecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda imtihana gireceği ile adayın girmek istediği imtihan/imtihanlar, imtihan tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine katılacakları imtihan/imtihanlara göre uygun olarak ayrı imtihan binalarına soyulacaklardır.

E- Adaylar imtihana, imtihanın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday parolası girerek edinecekleri İmtihana Giriş Belgesi ve popülasyon cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Popülasyon cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Popülasyon ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan resimli, imzalı-damgalı/barkodlu-karekodlu veya “resimli, barkodlu/karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, iş kimlik kartları vb. öbür tüm belgeler imtihana giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Popülasyon cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın imtihan görevlilerince basitlikle tanınmasını sağlayacak güncel bir resmi ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir resim veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır popülasyon cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde İmtihan Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda imtihana alınmış olsa bile, bu adayın imtihanı ÖSYM İdare Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

F- ÖSYM Aday Operasyonları Sistemine ulaşım için parolasını unutan adaylar, ÖSYM İmtihan Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine popülasyon cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile bizzat başvurarak fiyatı karşılığında yeni parolalarını edinebileceklerdir Popülasyon cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Popülasyon ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan resimli, imzalı-damgalı/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir. Parolanın edinilmesi ile ilgşehri detaylı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.